ஆதாரில் போட்டோ மாற்றுவது எப்படி

437 views
0
0 Comments

எனக்கு ஆதார் அட்டையில் உள்ள போட்டோ பிடிக்கவில்லை மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

ஆதார் அட்டையில் கலர் போட்டோ மாற்றமுடியும். ஆதரில் திருத்தும் செய்ய எங்கு செல்லவேண்டும், யாரை அணுகவேண்டும்

விவரம் தெரிந்தவர்கள் உதவுங்கள்

Changed status to publish